tr-4.1.1

 

Предназначение:

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура в топлинни камери, в диапазона от -30 °С до +300 °С.

 

 

Технически данни:
  • Оборудван с четириразреден дигитален дисплей, показващ желаната и текущата температура в камерата.
  • Регулиране на температурата в диапазона (-30 °C)–(+300 °C).
  • Разполага с релеен превключващ изход (7А/ 250 V ) и аналогов изход (0 – 10 V / 20mA )
  • Панелен монтаж
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен регулатор на температура TR-4.1.1 – 135kB