tr-6-1

 

TR-6

Предназначение:

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура в границите от 0 °С до +80 °С в топлинни камери и др. подобни.

 

Технически данни:
  • Релеен регулатор с един вход и един релеен изход.
  • Oкомплектован с датчик за температура тип LM 335.
  • Обхват на регулиране (0 °C)–(+80 °C).
  • Номинална мощност на консуматора, поддържащ желаното температурно ниво в камерата – 3600W.
  • Клас на точност +/-1%
  • Оборудван с двуразреден дигитален дисплей.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен регулатор на температура TR-6 – 930kB