TR-6.3_new2

За температури 25° – 50°C

Предназначение:

Терморегулаторът е предназначен за работа с нагревателни системи работещи при температури от 25 – 50 °С. Подходящ е за системи, където се изисква „дозиране” на мощността при достигате на желана температура (приложение като ШИМ регулатор с настройваеми времена на работния импулс и паузата). Както и за ON – OFF регулатор с настройваем хистерезис.

 

Технически данни:

 • Окомплектован с един температурен датчик, Pt1000 (-50° до +250°C)
 • Възможност за програмиране на следните параметри:
  • зададена температура, която ще поддържа регулатора;
  • температурна разлика, от чиято долна граница ШИМ регулатора започва работа;
  • период на работа на ШИМ регулатора;
  • минимално време на работния импулс;
  • минимално време на изчакване (пауза).
 • Захранващо напрежение: ~230V/50Hz
 • Номинален комутиран ток: 1А/~250V
 • Един симисторен контакт
 • Хистерезис: 0.1- 5°С
 • Обхват на измерване: 25.0° до +50.0°C
 • Обхват на регулиране: 25.2° до +49.9°С
 • Времеобхват (Tper): 0 – 600 сек.
 • Работен импулс: 0 – Tper сек.
 • Пауза: 0 – 20 сек.
 • Влажност 0-80%
 • Степен на защита IP20
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируем терморегулатор TR-6.3 – 501kB

 

За температури 0-250°C

Предназначение:

Терморегулаторът е предназначен за работа с нагревателни системи работещи при температури от 0 – 250 °С. Подходящ е за системи, където се изисква „дозиране” на мощността при достигате на желана температура (приложение като ШИМ регулатор с настройваеми времена на работния импулс и паузата). Както и за ON – OFF регулатор с настройваем хистерезис.

 

Технически данни:

 • Окомплектован с един температурен датчик, Pt1000 (-50° до +250°C)
 • Възможност за програмиране на следните параметри:
  • зададена температура, която ще поддържа регулатора;
  • температурна разлика, от чиято долна граница ШИМ регулатора започва работа;
  • период на работа на ШИМ регулатора;
  • минимално време на работния импулс;
  • минимално време на изчакване (пауза).
 • Захранващо напрежение: ~230V/50Hz
 • Номинален комутиран ток: 1А/~250V
 • Един симисторен контакт
 • Хистерезис: 1-50°С
 • Обхват на измерване: 0° до +250°C
 • Обхват на регулиране: 1° до +249°С
 • Времеобхват (Tper): 0 – 600 сек.
 • Работен импулс: 0 – Tper сек.
 • Пауза: 0 – 20 сек.
 • Влажност 0-80%
 • Степен на защита IP20
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируем терморегулатор TR-6.3 (до +250°C) – 490kB