Предназначение:

Терморегулаторът е предназначен за вграждане в отоплителни системи и съоръжения, за който се изисква поддържане на температурата в определени граници. Устройството измерва следената температура посредством термодатчик Pt1000, като в зависимост от разликата между зададената и действителната температура, управлява свързания към него консуматор.

 

Технически данни:
  • Окомплектован с датчик по температира Рt-1000.
  • Обхват на регулиране: (-30 °C)–(+300 °C).
  • Възможност за задаване на хистерезис в рамките на 1-40 °C
  • Възможност за задаване режима на работа: Отопление / Охлаждане
  • Брой контакти: един превключващ.
  • Номинален комутиран ток: 7А/~250V.
  • Аналогови изходи 0 – 10V / 20mA
  • Индикация за неизправност в температурния датчик или прекалено висока/ниска температура .
  • Персонализирана LED индикция.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
Ръководство за работа с Програмируем терморегулатор с релеен и аналогови изходи 0-10V тип: TR-6.1.1 – 658kB

 
Ръководство за работа с Програмируем терморегулатор с релеен и аналогови изходи 0-10V тип: TR-6.1.1 – 153kB
(стар модел)