Предназначение:

Програмируемият двуканален регулатор на температура е предназначен да поддържа зададени температури в топлинни камери и др. подобни в диапазона от  0 °С до 250 °С.

 

Технически данни:
  • Притежава два независими релейни изхода
  • Окомплектован с два датчика за температура тип: Рt-1000.
  • Обхват на регулиране: (0 °C)–(+250 °C).
  • Настройка на режима на работа (отопление / охлаждане )
  • Възможност за задаване на хистерезис в рамките на 1-40 °C
  • Индикация за неизправност в температурния датчик.
  • Персонализирана LED индикация.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Програмируем двуканален терморегулатор TR-6.2.1 – 673kB
 
 
Ръководство за работа с Програмируем двуканален терморегулатор TR-6.2.1 – 261kB
(стар модел)