photo_relay

photo_relay02

 

 

Предназначение:

Електронното фотореле е предназначено да включва или изключва електрически вериги в зависимост от интензитета на осветеност. Включва следните версии:

  • За управление на уличното осветление.
  • За управление на нафтови и газови горелки.

 

Технически данни:
  • Работа при температура на околната среда в диапазона от (-10 °C)–(+40 °C).
  • Работа при относителна влажност на околна среда: до 80%.
  • Пробивно напрежение през контактите от 1000V.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електроннo фотореле EFR-01 / 02 – 769kB