RH-1

 

 

RH-1.4

Предназначение:

Електронният регулатор на влажност е предназначен да измерва и поддържа зададена относителна влажност на въздух и газове в диапазона от 0 до 100%.

 

Технически данни:
 • Регулира относителната влажност на въздух или газове.
 • Оборудван с триразрядна цифрова индикация.
 • Светлинна индикация за режима на работа на релето.
 • Клас на точност от +/-2%.
 • Гаранционен срок от 24 месеца

 

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен регулатор на влажност RH-1.4 – 133kB

 

RH-2

Двуканален RH-1.4.2

Предназначение:

Електронният двуканален регулатор на температура и влажност е предназначен да измерва и поддържа зададена температура от 0° до 100° C и относителна влажност на въздух и газове в диапазона от 0 до 100%.

 

Технически данни:
 • Регулира температурата в наблюдавания обем.
 • Регулира относителната влажност на въздух или газове.
 • Оборудван с триразрядна цифрова индикация.
 • Светлинна индикация за режима на работа на релето.
 • Клас на точност от +/-2%.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен регулатор на температура и влажност RH-1.4.2 – 162kB

 

RH-2.6

 

RH-2.6

Предназначение:

Електронният регулатор на влажност е предназначен да измерва и поддържа зададена относителна влажност на въздух и газове в диапазона от 0 до 100%.

 

Технически данни:
 • Регулира относителната влажност на въздух или газове.
 • Оборудван с двуразрядна цифрова индикация.
 • Светлинна индикация за режима на работа на релето.
 • Клас на точност от +/-2%.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен регулатор на влажност RH-2.6 – 206kB

 

RH-2.6.2

 

RH-2.6.2

Предназначение:

Електронният регулатор на влажност е предназначен да измерва и поддържа зададена относителна влажност на въздух и газове в диапазона от 0 до 100%.

 

Технически данни:
 • Регулира относителната влажност на въздух или газове.
 • Оборудван с двуразрядна цифрова индикация.
 • Аналогови изходи ( 0 – 10 V).
 • Клас на точност от +/-2%.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

 

 
 
Ръководство за работа с Електронен регулатор на влажност RH-2.6.2 – 204kB